Stockholms södra knutpunkt

Almnäs - Södertälje

Senaste nytt om Stockholm Syd Almnäs

Nyheter


Tillbaka till översikten

2012-08-14/

Detaljplaneprogram är ute på samråd

Arbete med detaljplanprogrammen pågår. Detaljplanprogram för Södertäljes- och Nykvarns kommun är ute på samråd. Programsamrådet kommer att pågå t o m 30 september 2012

Södertälje kommun:
http://www.sodertalje.se/almnas.Tillbaka till översikten


UA-32960593-1