Stockholms södra knutpunkt

Almnäs - Södertälje

Senaste nytt om Stockholm Syd Almnäs

Nyheter


Tillbaka till översikten

2012-06-27/

Planläggning av området StockholmSyd Almnäs

Planläggning av området pågår. Detaljplaneprogram planeras att komma ut på programsamråd under sommaren 2012.Tillbaka till översikten


UA-32960593-1